Výtlačný plastometr a tavný lis

Výtlačný plastometr a tavný lis

Pořídili jsme výtlačný plastometr Dynisco LMI 4004 a nahradili tak již dosluhující M201. Můžeme tak našim zákazníkům nabídnout měření hmotnostního a objemového indexu toku taveniny a to nejen k námi dodávaným materiálům.

 

Zkouškami prováděnými na tavném lisu prochází každý materiál ať drcený v naší firmě, nebo drť dodaná dodavatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Top