Author: admin

Uvedli jsme do provozu regranulační linku a vyrábíme regranuláty hlavně PP, ABS, PE, PS. Dále nabízíme menším firmám možnost přepracování jejich neplněných materiálů v množství již od 1 tuny....

Pořídili jsme výtlačný plastometr Dynisco LMI 4004 a nahradili tak již dosluhující M201. Můžeme tak našim zákazníkům nabídnout měření hmotnostního a objemového indexu toku taveniny a to nejen k námi dodávaným materiálům.   Zkouškami prováděnými na tavném lisu prochází každý materiál ať drcený v naší firmě, nebo...

Top